MARKEK

kvalitetom ambalažnih oblikovanja do novih tržišta

Nositelj projekta:
Markek d.o.o.

Pozivu na dostavu projektnih prijedloga:
„E-impuls“

Program:
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je financiran iz:
Europskog fonda za regionalni razvoj

Kratki opis projekta:
Ovim projektom nabavlja se stroj za rezanje i modeliranje raznih oblika kod izrade uzoraka ambalažnih kutija u svrhu prezentacije kupcima te kao bi se kasnije mogao izraditi odgovarajući alat za proizvodnju te transportni viličar za potrebe manipulacije robom i gotovim proizvodima u skladištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj ovog projekta je osigurati sredstva kojima bi se stvorili preduvjeti za očuvanje radnih mjesta, zapošljavanje dvoje novih radnika i osigurao rast prihoda od prodaje u drugoj godini nakon završetka projekta za više od 30%.

Ukupna vrijednost projekta: 300.112,50 HRK

Iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 153.500,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 15.01.2018. do 15.01.2019.

Relevantne internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Vladimira Markeka putem e-maila: vladimir.markek@optinet.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Markek d.o.o.